Om produksjonen

Vi har høyt fokus på kvalitet og det er viktig for oss at vi har kontroll på hele prosessen fra råvarene kommer inn til ferdig produkt.

Mottakskontroll

bilde-av-bly-barrer

Prosessen starter med at barrer med ferdig legert bly ankommer og gjennomgår en mottakskontroll. Vi produserer våre prosjektiler av 4% antimon legert bly.

 

 

 

 

Smelting

smeltet-bly

Blybarrene blir deretter smeltet om til mindre barrer, før der blir presset ut til blytåd med riktig diameter for det kaliberet som skal produseres.

Spoling og kvalitetskontroll

bilde-av-spole

Blytråden spoles opp på store tromler og gjøres klar for kapping. Den blir så kappet opp i emner med riktig størrelse. Hardhetsmåling blir utført på et utvalgt antall av emnene for å kontrollere at vi holder riktig kvalitet på våre produkter.

Pressing

bilde-av-pressemaskin

Emnene blir presset til en kjerne som gjennomgår kobberbelegging og igjen blir presset til et ferdig prosjektil.

Polering og klargjøring

bilde-av-fabrikken

Når prosjektilet er ferdig presset gjennstår polering, før det blir klargjort for salg og bruk.