Personvernerklæring

West Coast Bullet Factory AS

Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19 og EUs personvernforordning The General Data Protection Regulation («GDPR») artikkel 13) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, første avsnitt og GDPR artikkel 14).

Hvem er behandlingsansvarlig?

Daglig leder ved West Coast Bullet Factory AS er behandlingsansvarlig for personopplysningene selskapet behandler.

Hva er formålet?

All behandling av personopplysninger skal ha et spesifikt, uttrykkelig angitt formål som er saklig begrunnet i virksomheten, jf. GDPR art. 5 nr. 1 bokstav b. 
Formålet med informasjonen som behandles ved West Coast Bullet Factory AS er 
• Etablering av kundeforhold 
• Ordrehåndtering 
• Fakturering 
• Markedsføring 
Hva er det rettslige grunnlaget?

West Coast Bullet Factory AS vil behandle personopplysninger i forbindelse med å oppfylle ordrer med sine kunder, basert på samtykke prinsippet (se GDPR Artikkel 6 nr. 1 bokstav a).

Hvilke personopplysninger behandles?

Vi vil innhente følgende opplysninger om deg: 
Navn, adresse telefonnummer, e-postadresse, våpenkortnummer. 
Iht. Våpenforskriften §41 er vi pliktig til å føre ammunisjonsprotokoll og skal oppbevare opplysningene i protokollen i min 3 år. I tillegg til de overfor nevnte opplysninger vil vi også lagre opplysninger om salgsdato og art og kvantum av ammunisjon som mottas eller leveres.

Hvor hentes opplysningene fra?

I forbindelse med at du registrere en bruker på våre nettsider vil vi be om de ulike opplysningene fra deg. Dette er opplysninger som du selv registrerer inn. 
West Coast Bullet Factory AS benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet for å ivareta våre kunders interesser. Den enkelte kundebehandler på hver ordre har det daglige ansvaret for behandlingen av personopplysninger i denne sammenheng. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av saksbehandling journalføres. Disse opplysningene behandles i så fall som beskrevet over 
Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?

Det er frivillig å registrere inn opplysninger om deg, men for at du skal kunne handle på vår nettbutikk er vi avhengig av å få en del informasjon slik at vi kan behandle din ordre.

Utleveres opplysningene til tredjeparter?

Personopplysninger kan utleveres til politiet eller politidirektoratet iht: 
§ 41.Ammunisjonsprotokoll 
Den som har bevilling til å drive handel med ammunisjon som ikke går inn under lov 14. juni 1974 nr. 39 om eksplosive varer (gjelder bare for Svalbard) eller brann- og eksplosjonsvernloven, skal føre en ammunisjonsprotokoll. Bevillingshaver skal oppbevare ammunisjonsprotokollen i minst tre år. 
Protokollen er en fortløpende fortegnelse over ammunisjonssalget. Den kan være elektronisk eller papirbasert og skal opplyse om 
a) salgsdato, 
b) navn på kjøper, 
c) kjøperens eller utlånerens våpenkortnummer eller ervervstillatelse gitt av politiet, og 
d) art og kvantum av ammunisjon som mottas eller leveres.

Utover dette vil ikke personopplysninger utleveres til tredjepart uten samtykke fra våre kunder.

Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?

Opplysningene arkiveres i vår database og vil bli lagret der i min 3 år. 
Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk gjelder?

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd og GDPR artikkel 13 og 14. West Coast Bullet Factory AS har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. 
Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger vi har lagret om deg. Dersom du ønsker innsyn kan du når som helst kontakte oss. 
Du har du rett til å få slettet dine personopplysninger fra vårt system som følger av personopplysningsloven § 17. 
Retten gjelder kun dersom ikke virksomheten fortsatt har behov for opplysningene til det formålet de behandles for. 
Oppdager du at noe er feil med dine personopplysninger kan du når som helst logge deg inn på din konto og korrigere det eller ta kontakt med oss for å få rettet det opp.

Hvordan sikres opplysningene?

Våre interne og eksterne dataløsninger er gjenstand for adekvate sikkerhetstiltak for å unngå elektroniske angrep. Vi gjennomfører jevnlig begrensende tiltak ved å slette overflødig informasjon.

Kontaktinformasjon

West Coast Bullet Factory AS, Søre Lerøyna 6, 5943 Austrheim, Norge 
post@wcbf.no 
+47 41672813 
+47 46428338