Vilkår for bruk

Brukervilkår

Denne brukeravtalen ("avtalen") angir forpliktelsene knyttet til bruken av nettstedet www.wcbf.no ("nettstedet"), som eies og drives av West Coast Bullet Factory AS, et Norsk selskap ("Selskapet"). Vennligst les denne avtalen nøye før du bruker nettstedet. Din bruk av nettstedet er uttrykkelig betinget av at du aksepterer denne avtalen. Ikke bruk dette nettstedet hvis du ikke er helt enig med vilkårene som er angitt her. Hvis du har spørsmål om denne avtalen, vennligst kontakt oss på nettet eller ring oss på (+47) 41672813 eller (+47) 46428338. Selskapets postadresse er West Coast Bullet Factory AS, Søre Lerøyna 6, 5943 Austrheim, Norge.

1. Bruk av siden

Du samtykker i å bruke nettstedet kun til lovlige og vanlige formål. Du samtykker i å gi bare sannferdig og nøyaktig informasjon til nettstedet, og du er forbudt fra å overføre informasjon som inneholder virus, feil eller annet skadelig element. Du er dessuten enig i at du ikke vil krenke noen opphavsrett eller annen lov med hensyn til bruken din av nettstedet.

2. Alder.

Barn under 16 år har ikke lov til å bruke dette nettstedet og / eller gi personlige opplysninger på dette nettstedet. Du er enig i at du er minst 16 år gammel. Hvis du er under 18 år, må du ha en foreldres samtykke til å bruke dette nettstedet. Videre, hvis du inngår noen handel eller transaksjoner på dette nettstedet, samtykker du i at du er av lovlig alder og har all nødvendig myndighet til å inngå og binde deg under avtaler på nettstedet.

3. Personvern

Du har lest og godkjent nettstedets personvernregler.

4. Utelatelse av garanti

I det omfang loven tillater det, gir selskapet og nettstedet ingen garantier av noe slag om nettstedet og / eller produktene som tilbys på nettstedet. Alle produkter blir solgt «som de er». Noen av dataene på nettstedet er levert av tredjeparter, og selskapet og / eller nettstedet garanterer ikke sannheten eller nøyaktigheten av noen uttalelser på nettstedet.

5. Ansvarsbegrensning

Nettstedet og / eller Selskapet påtar seg intet ansvar og skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som oppstår basert på din tilgang til eller bruk av Nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til, (i) skade på ditt datautstyr eller annen eiendom som kan oppstå fra virus, feil eller noen årsak; og (ii) alle tap, skader eller krav av noe slag som direkte eller indirekte skyldes bruk eller nettstedet eller transaksjoner som er gjort eller forsøkt å gjøres gjennom nettstedet.

6. Skader

I det omfang loven tillater det, skal du forsvare og frigi Selskapet og / eller Nettstedet fra og mot ethvert krav, tap, handling som følger til innkreving av penger, inkludert advokatsalærer, brakt mot Selskapet og / eller nettstedet av en tredjepart som følge av din bruk av nettstedet.

7. Bruker opplastet innhold

Nettstedet og / eller Selskapet gir ingen garantier for sannheten og nøyaktigheten til tredjepartsmateriale eller innhold som er levert av brukerne, inkludert, men ikke begrenset til bilder og andre vitnesbyrd. Du forstår og anerkjenner at informasjonen ikke er verifisert av nettstedet og / eller selskapet.

8. Gjeldende lovgiving

Denne avtalen skal styres av, og tolkes i samsvar med norsk lov. Eventuelle rettslige skritt eller prosedyrer med hensyn til denne Avtalen eller noe som er relatert til dette, skal foregå i Bergen tingrett.

9. Endring av brukervilkår

Nettstedet og / eller Selskapet forbeholder seg retten til å endre denne avtalen når som helst. Eventuelle endringer vil bli lagt ut på nettstedet. Det er ditt ansvar å holde deg oppdatert om eventuelle endringer.

Denne avtalen er sist endret: 12. juni 2018.